Visegrád-landen stellen paal en perk aan Merkel-politiek

screenshot_59

(Vertaling: E.J. Bron)

Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije, de landen van de Visegrád-groep, zetten tegenover het “Merkel beveel, wij volgen!” praktische Europese solidariteit en samenwerking bij de grensbewaking. Over de samenwerking aan de Hongaarse grens berichtte de Poolse krant “dziennik”. Omdat zulke meldingen, zoals bekend, door de selectieve Duitse pers laatdunkend worden overgeslagen, is hieronder het volledige bericht in vertaling te lezen:

pi-news

Poolse politieagenten en douaniers zijn aan hun dienst in Hongarije begonnen

Een contingent van 49 Poolse politieagenten en douaniers is aan zijn dienst langs de grens met Servië in het Hongaarse district Csongrad in het zuiden van Hongarije begonnen, zoals gemeld wordt door het persbureau MTL.

In het kader van de samenwerking van de Visegrád-landen bij de grensbewaking zijn zondag 25 Poolse politieagenten en 24 douaniers in Hongarije aangekomen. Hun taak is de bewaking van de groene grens op punten waarop men nog tijdelijk het opgerichte grenshek naar Servië kan overschrijden. Ze patrouilleren te voet en met voertuigen langs de grens.

De Poolse politieagenten en grensbewakers zullen tot 29 oktober dienst doen aan de Servisch-Hongaarse grens. Daarbij maken ze gebruik van hun eigen uitrusting en eigen uniformen. Ze gebruiken ook infrarood camera´s.

Het eerste uit 50 man bestaande Poolse contingent grensbewakers verbleef van 5 november tot 3 december verleden jaar in Hongarije. De grensbewakers hielpen bij de bewaking van de Servisch-Hongaarse grens. Ze werkten in twee ploegen – hun taak bestond uit gezamenlijke patrouilles, het aanhouden van mensen die illegaal de grens overstaken en waarnemen wat er langs de grens gebeurde. Polen patrouilleerden samen met politieagenten uit Hongarije, Slowakije en Tsjechië en met Hongaarse soldaten.

Hoewel Hongarije verleden jaar langs de grens met zijn zuidelijke buren een hek met prikkeldraad had opgericht en de toestroom behoorlijk terugliep, komt nog steeds een aanzienlijk aantal het land binnen, hoofdzakelijk via de grens met Servië.

Op 5 juli voerde Hongarije daarom de zogenaamde diepere bewaking van de grens in: immigranten die binnen een straal van 8 kilometer voor de grens met Servië of Kroatië worden opgepakt, worden naar de dichtstbijzijnde grensovergang getransporteerd en naar de overgangszone gebracht.

Volgens de nieuwste cijfers zijn er sinds het begin van het jaar meer dan 17.940 personen illegaal Hongarije binnengekomen. De meerderheid (bijna 10.000) waren Afghaanse staatsburgers.

Zoals je ziet, delen deze landen niet alleen de gemeenschappelijke Europese waarden zoals vrijheid, gelijkberechtiging van man en vrouw of afwijzing van fascisme en sharia-islam. Ze zijn ook bereid om zich in te spannen zich o.a. te beschermen tegen de door Merkel aangelokte welvaartstoeristen.

Bron:
www.pi-news.net

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Rechtstaat? Nee. Absoluut niet!

Schalken

Schalken 1

Eind juni 2011 nam Tom Schalken ontslag als raadsheer in het Amsterdamse Hof uit onvrede over zijn behandeling door de Amsterdamse rechtbank tijdens het proces Wilders. Hij wilde vrij kunnen spreken over wat hem was aangedaan.

Schalken zou een boek gaan schrijven dat gebaseerd zou zijn op zijn dagboek aantekeningen tijdens het Wildersproces. Dat boek verscheen een maand later, in juli 2011 en we kunnen dus vaststellen dat hij snel kan schrijven. Sinds die tijd hebben we helemaal niets meer van Schalken gehoord. Zijn interview met de NRC kort na zijn aftreden en de vernietigende kritieken erop uit de juridische wereld was het laatste.

De Amsterdamse rechtbank had even eerder kritiek gehad op de uitspraak van de eerste strafkamer van het Amsterdamse Hof, waarin inhoudelijk een veroordeling werd gegeven van het Kamerlid Wilders voor diens politieke uitspraken over de islam. Schalkens eigen president Verheij had hem erop gewezen dat het in Nederland gebruikelijk is dat rechters zich onthouden van deelname aan het maatschappelijk debat, ook als dit hun zelf aangaat, voor zover de betrokken items geen onderdeel vormen van juridische vragen die hun worden voorgelegd. Dit geldt zowel voor als na hun ontslag als rechter.

De wrakingskamer vond, denk ik, dat het gedrag van Schalken tijdens het z.g. etentje bij Bertus Hendriks de functie van de rechter in de ogen van het publiek zou ondermijnen, als daar niet in een openbare rechtszaak afstand van werd genomen. Dat blijkt wel niet rechtstreeks uit het wrakingsvonnis, maar het publieke vertrouwen in de rechtspraak lijkt wel een overheersende rol te hebben gespeeld.

Toen later Advocaat Generaal Aben van de HR in een uitgelekte notitie de gewraakte rechter in het gelijk stelde, was het met dit vertrouwen even helemaal gedaan. De aanhang van Wilders maar ook andere Nederlanders hebben het optreden van de justitionele autoriteiten ervaren als een samenzwering tegen Wilders. Diens vrijspraak heeft gelukkig de gemoederen weer wat bedaard.

Lees  verder.

Hoe oorlogen beginnen

Veertig jaar geleden werd een serie TV-lezingen van de historicus AJP Taylor als boek uitgegeven. De Nederlandse vertaling is sporadisch nog terug te vinden.

Van de flaptekst:

Dit boek is ontstaan uit een serie lezingen gehouden voor de Engelse televisie in 1977. Ze geven een beschrijving van het ontstaan van zeven “moderne” oorlogen, die sterk tot de beeldvorming over oorlog hebben bijgedragen. Het betreft de Europese oorlogen van Napoleon tot en met de “koude oorlog”. Algemene teneur is dat oorlogen ontstaan en qua omvang groeien doordat de situaties die door de staatslieden gecreëerd zijn, hen uit de hand lopen. Het boekje is overdadig geïllustreerd met foto’s en reproducties van pentekeningen en schilderijen uit de betreffende episodes. De indruk wordt daardoor, in eerste instantie, gewekt dat hier uitsluitend van een plaatjesboek met tekst sprake is. De tekst is echter van dergelijk niveau dat deze ook op zichzelf kan staan. Een eenvoudig boekje, waarbij wat meer achtergrond over de betreffende periodes voor jonge lezers wel gewenst zou zijn.

Over het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog is sinds het uitkomen van dit boek nog enorm veel archiefmateriaal boven gekomen dat Taylor’s behandeling en zienswijze van zijn onderwerp hier en daar ontkracht. Maar hoewel WO1 de sluitsteen van zijn betoog is, leggen die ontwikkelingen binnen de historische wetenschap geen hypotheek op dit boek.

Lees verder

Een walgelijk onderkruipsel

by · 12 augustus 2016

De EU heeft verkeerd gegokt met de migratiedeal – aldusLTFlyerPechtold1 Alexander Pechtold. En die deal en het EU-lidmaatschap kan Turkije verder vergeten volgens de D66-leider.

Het is onmogelijk in politiek Den Haag een ernstiger moreel gecorrumpeerd achterbaks onderkruipsel te ontwaren dan Alexander Pechtold. Inclusief alle ontkenningen van gezond verstand de afgelopen jaren is hij de politicus die zich het meest te kijk heeft gezet over de open grenzen van de EU en asielmigranten. Dat hij in alle redelijkheid ook om andere redenen tenminste al een jaar of vier terug uit de landelijke politiek had moet verdwijnen is daarbij een detail. Maar de man geeft leiding aan een fractie ja-knikkers, en hij is de stem van de idiotarian journalistiek, dus kritiek op hem hoor je eigenlijk nooit. Ook vreemd: na 10 jaar politiek leiderschap is er in zijn partij niemand te ontwaren die hem zou kunnen opvolgen. Ook dat zegt veel over de politicus Pechtold.

Lees verder:

Politieke corruptie als gewoonte – UPDATED

Bron: Veren of Lood

is 2

De basis van corruptie is dat het gewoontevormend is, en voortkomt uit de dagelijkse omgang met verleidingen die een glijdende schaal creëren.

Dat er weer een PvdA-gemeenteraadslid is betrapt op geknoei met verantwoordelijkheden en vermenging van belangen – in Maastricht, de stad waarin de PvdA het CDA ooit afloste vanwege het oeverloze gekonkel van de roomse regenten, verbaast al niet al teveel meer. PvdA’ers en geld vertonen dezelfde samenhang als katholieke priesters en weerloze misdienaartjes gedurende de jaren vijftig: als ze er eenmaal aan hebben gezeten is het moeilijk het van zich af te wassen. Het proces is overigens hetzelfde: door jezelf wijs te maken dat je het allemaal voor hun heil doet, creëer je daarmee voor jezelf de morele rechtvaardiging ergens recht op te hebben. Het vervolg is een kwestie van gewoonte en verslaving – bovendien kun je toch niet meer terug.

PvdA
Dat is allemaal walgelijk genoeg, maar nauwelijks rechtvaardiging er nog een stuk aan te wijden. Dat de PvdA en haar leden los zijn komen te staan van de mensen die zij pretenderen te vertegenwoordigen is een maar al te bekend feit. Dat het gevolg maar al te vaak is dat er steeds meer geld blijft hangen aan vingers die er niet op gemaakt blijken om kleverigheid en belangenverstrengeling te weerstaan eveneens. Dan kan Hans Spekman nog zo hard roepen dat PvdA’ers hun stinkende best doen – hetgeen inderdaad te ruiken is – maar waaraan het de partijvoorzitter aan ontbreekt is een partij die in staat is zijn leden voldoende te screenen op moreel besef. Kaderopleiding vereist niet alleen handigheid in politieke spelletjes, maar ook enige morele ondersteuning. Dat spreekt nooit vanzelf, hetgeen keer op keer blijkt. Maar ondertussen zijn we het stadium gepasseerd dat een partijvoorzitter van de PvdA op dit vlak nog redding kon brengen. De rotting zit te diep, het is de hoogste tijd de PvdA op te heffen.

Huiver verder.

Geert Wilders is de Michiel de Ruyter van deze tijd

Door Joost Niemöller

Uit de peiling vandaag van Maurice de Hond blijkt dat de PVV266px-Bol,_Michiel_de_Ruyter onafgebroken op de eerste plaats staat. Met grote afstand tot de eerst volgende partij: PVV staat op 35, VVD als eerstvolgende staat op 24, de PvdA hangt op een schamele 9 zetels. In het afgelopen jaar steeg de PVV met 13 zetels. De afgelopen vijf weken verschoof er geen enkele zetel van partij. We kunnen dus spreken van een structureel beeld.

Daar wordt schouderophalend naar gekeken. Maar dat is natuurlijk helemaal geen schouderophalend dingetje.

Over de PVV verschijnt in de media enkel negatief gekleurd ‘nieuws.’ Over het succes van de partij lees je nooit iets. Ook verschijnen er nooit objectieve, inhoudelijke interviews met de kaderleden van de PVV, zoals dat wel onophoudelijk gebeurt met bijvoorbeeld de kaderleden van D66, GroenLinks, VVD, of PvdA.

Lees verder.

Parlementaire Jihad

Bron: Veren of lood
Dwingend advies03 5

De Denk-parlementariërs Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk zijn de laatste tijd behoorlijk in het nieuws. Parlementaire islamisering in opbouw.

Zij zijn druk doende zich te profileren als de partij van de verbinding waarbij ze ook willen staan voor het tegengaan van de verruwing  in het parlement en samenleving. Liefde voor iedereen… Ze weten middels diverse standpunten en uitspraken, als ook door acties zoals het aantrekken van bijvoorbeeld voormalig miss Holland model Tatjana Maul als nieuwe persvoorlichtster de schijnwerpers op zich te richten. Ook met de verrijking recentelijk van Sylvana Simons ontbrak het ze niet aan aandacht. Nog maar koud ingelijfd barstte op allerlei fronten de kritiek los, waarop Sylvana breed aangifte  van racisme wilde doen. Dit ontlokte weer de nodige reacties.

Verbinding of discriminatie of juist polarisatie bij Denk? Door alle fragmenten van interviews en debatten heen klinkt eerder verscheurdheid. Het schenen schoppen, en tegen elkaar opzetten en uitspelen van diverse (mohammedaanse) minderheidsgroeperingen ten opzichte van de autochtone bevolking lijkt een belangrijker doel dan er constructief mee samen te werken.

De Denk-heren zijn veelal bezig met een immer voortdurend polarisatieproces waarbij telkens opnieuw het kweken van nieuwe splijtzwammen met mohammedanen in de slachtofferrol voorop staat. Ook met de media hebben de heren een haat-liefde verhouding met als dieptepunt onder andere het in de ban willen doen van omroep Powned.

Lees verder.

Duitse knuffeljustitie zorgt ervoor dat criminele “asielzoekers” in de lach schieten

Hoe Merkel Europa ten gronde richt.

Screenshot_84(Vertaling: E.J. Bron)

De rechter van het kantongerecht in Keulen gaf afgelopen donderdag een niet mis te verstaan signaal af aan alle huidige en toekomstige seksdaders uit de hele wereld: wees niet bang, er zal jullie niets gebeuren. De wegens seksuele overvallen in Oudejaarsnacht in Keulen aangeklaagde Irakees Hussein A. en de Algerijn Hassan T. konden met voorwaardelijke straffen naar huis gaan.

ongecensureerd.at

Slachtoffer zit huilend in de rechtszaal

Volgens de aanklacht hadden T. en A. samen met 15 tot 20 andere mannen kort na middernacht op het stationsplein twee jonge vrouwen omsingeld en in het nauw gebracht. Een van de slachtoffers omschrijft snikkend de traumatische ervaringen in Oudejaarsnacht, hoe ze bij haar billen en in haar kruis werd gegrepen, hoe A. haar vriendin gekust en in het gezicht gelikt had en hoe T. haar begeleider € 5000,- had geboden om seks met haar te hebben. “Money, drie uur seks. Give the girls, give the girls. Anders dood”, zou hij gezegd hebben. Haar vriendin bevestigt de uitspraak. De poging een handtas te openen, mislukte. De daders werden gepakt, omdat zij zich daarvoor hadden laten fotograferen.

Taakstraf en integratiecursus

“De volle hardheid van de wet” kondigde bondskanselier in januari nog aan. Wat Duitse rechters onder volle hardheid verstaan, kwamen Hussein A. en Hassan T. voor het kantongerecht Keulen te weten. De 20-jarige Irakees werd veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht. Hij kreeg slechts een jaar voorwaardelijk wegens seksuele ongeoorloofde dwang. Als volle hardheid moet hij 80 uur taakstraf doen en aan een integratiecursus deelnemen. De 26-jarige Algerijn werd wegens medeplichtigheid aan seksueel ongeoorloofde dwang en gepoogde ongeoorloofde dwang eveneens veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Lachend verlieten de delinquenten de rechtszaal. De slachtoffers bleven compleet overstuur achter.

Bron:
www.unzensuriert.at

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)